Visste du att Sokrates sa följande:
"Det enda goda är kunskap, och det enda onda är ignorans."?

Frågan är dock:
Vad gör det våra politiker och auktoriteter till om de struntar i fakta och information?

Paradigm innebär en allmän tro eller en allmän uppfattning. Ett historiskt exempel på ett paradigmskifte är när folket hade den allmäna uppfattningen att jorden var platt, när majoriteten insåg att den var rund så var detta ett paradigmskifte - den allmäna tron byttes ut helt enkelt.

All form av kunskap är nödvändigt för att förstå samhälletI dagens samhälle står vi inför just sådana här skiften, och de flesta av dessa skiften hotar de som söker makt. Detta leder till att uppfinningar som t.ex. elektriska bilar köps upp av stora oljebolag så de inte får hotad konkurrens. Dessa paradigmskiften kommer innebära att vi skapar samhällen med större förståelse för varandra, samhället och naturen. Detta betyder att vi behöver inte tävla med varandra på samhällets eller andra människors bekostnad. Vi kan inte kämpa inom hierarkier om vem som har mest eller tjänar mest. Vi måste börja se till så alla får mat, och alla har en bra hälsa. Detta innebär inte att vi får det sämre - tvärtom. Efter paradigmskiftet kommer vi ha det så bra att få av oss idag kan föreställa sig det, men vi är påväg dit och ingen som lär sig om det vill missa det!

Dessa paradigmskiften som beskrivs på denna hemsida är alla del av samma paradigmskifte som kommer lösa vår jords problem såsom krig, svält, orättvisor, korruption och miljöförstöring. Anledningen att detta inte är allmänt känt är just för att det är påväg att bli det, annars hade det inte varit ett paradigmskifte.

Denna hemsida förmedlar den fakta och kunskap som finns att hämta ute i vårt samhälle och på Internet. När man ser hela bilden på vart vårt samhället är påväg så inser man att dessa lösningar presenterade på denna hemsida är lösningen på världens problem.

Efter paradigmskiftet så kommer vi kunna leva våra liv som vi vill, och samhället kommer ändå att leva och frodas. Problemet idag är att vi styrs av människor som vill ha makt, och de håller i makten genom ett verktyg som är pengar. När vi reformerar det ekonomiska systemet och skapar ett rättivst system där priserna sjunker och vi inte har någon negativ inflation så kommer ingen kunna ha makten som idag, genom t.ex. mutor. Dessutom kommer fria och bättre energikällor att komma fram - såsom elektriska bilar. Pengarna begränsar idag vår utveckling, efter paradigmskiftet begränsar vi pengarnas utveckling och ser till att samhällena frodas och har ständig tillväxt, vilket betyder ingen mer lågkonjunktur och ingen mer fattigdom.