Denna hemsidan är skapad för att sprida uppmärksamhet om hur nära vi är ett samhälle i fred och utan korruption. Ett samhälle utan stress, ångest och depression. Ett nästan perfekt samhälle, är du redo att leva så som det är menat att vi ska leva? I ett samhälle där vi alla lever i harmoni och fred!
denna hemsida är politiskt och religöst obunden

Lämna en kommentar i vår Gästbok

Ditt Namn *
Din Email *
Din Hemsida
Visa Email
Ja
Name
Din Kommentar *
* = Nödvändigt fält att fylla i

Läs kommentarer lämnade i Gästboken

Skrivet av Lars-Erik Sommarmyr den 2022-03-03 16:59
Färden genom nollpunkten
"Praktiskt taget all litteratur som skildrar omvälvande förändring, oavsett om den är psykologisk, religiös, filosofisk eller organisations-
teoretisk, belyser passagen genom nollpunkten som ett centralt fenomen. Det tillstånd där man för en stund förlorar kontroll över skeendet.
I religiös litteratur kallas det för själens svarta natt, i psykoterapin katharsis.I fysikens värld kallas den kvantumsprång.i systemteorin metaskifte.

Denna passage är universell. Ett tillstånd av tillfällig icke-existens! Men vi behöver inte gå till litteraturen, vi kan gå till oss själva. De
ögonblick i livet då allting förändrades; giftermålet, den första kärleksakten, det första barnet, skilsmässan, dödsfallet i familjen. Alla
dessa processer innehåller element av tomhet, passagen genom det okända. De har en sak gemensamt. De är nästan alltid fyllda av
starka känslor.Passagen genom nollpunkten är en känslostorm. Lust, vrede, passion, sorg, rädsla, upprymdhet. De finns alla där.

Detta tillstånd utgör sannolikt ett av de mest kreativa tillstånd en människa kan vara i. I österlandet kallas detta sökande efter satori,
att bli upplyst. Men kanske också ett av de mest ångestfyllda. Den totala friheten. Den humanistiske psykologen Erich Fromm kallar just
detta för flykten från friheten. Det outhärdliga tillståndet att ha total valfrihet. Att faktiskt se framtiden som ett oskrivet blad, men samtidigt
inte heller någon att skylla på."
"Kreativitetens tvillingsyster heter kaos. Kaos och strukturupplösning är en förutsättning för att kunna börja tänka nytt. Om detta är sant
heter storasyster glädje och lillebror passion. Samlar vi denna syskonskara har vi också erhållit utvecklingssprångets viktigaste
drivkrafter. Lusten att skapa, kreativitetens passion och modet att passera kaoset. Utan kaos ingen ny ordning."

(Ur rapporten Trender, kraftfält & vägval av Ingvar Nilsson. Rapporten är framtagen på uppdrag av lednings-
gruppen för Välfärd i Nacka (VIN). Bakgrunden till arbetet är den offentliga sektorns förändrade roll med all
den osäkerhet detta skapar hos ledning och "vanliga" anställda.)
larseriksommarmyr6@gmal.com
Skrivet av Alexander den 2016-10-27 07:47
Förändringen ligger inom oss
Skrivet av Lars Erik Molin den 2016-01-24 12:42
Att man trodde att jorden var platt är en utbredd skröna eller faktoid. De första bestämningarna av jordens radie gjordes på 200-talet f.Kr. av Eratosthenes.
Skrivet av Hejsan den 2015-02-01 13:31
Hejsan svejsan.
Skrivet av Moa den 2012-11-26 09:45
Mycket bra och intressant! Ska länka på facebook och lite över allt, så fler kan ta del av detta!
Allt stämmer, allt som sägs!
Skrivet av Bodis den 2012-06-04 23:43 | http://bodisforberedelser.blogspot.se/
Vi står inför ett paradigmskifte det har du rätt i. Men peak oil är det som kommer tvinga fram detta skifte och det har redan börjat.
Skrivet av Maako Chen den 2009-06-15 01:35 | www.maako.com
Det finns inte mycket jag kan lägga till mer än att jag är djävligt glad att ni finns..
Skrivet av Martin den 2008-11-03 12:39 | artobrazil.bloggagratis.se
Underbart att läsa. Lycka till med spridandet! Jag länkade på min sida...
Skrivet av navitaz den 2008-10-15 22:30
www.futurebydesign.org
Liknande tankar?
Skrivet av Exodus den 2008-08-12 23:10
Snyggt! Har inte läst alla artiklar ännu men det verkar lovande.
Skrivet av John den 2008-08-05 18:03
Läste under delen Politik och det stod att efter politikerna har förstått kan vi lösa problemen som krigen och global uppvärmning.

Krigen är i det stora hela skapade av eliten som idag styr denna planet. Det är samma klick som skapade bluffen global uppvärmning.

Ja, klimathotet är en bluff. Det är inte koldioxiden som orsakar det utan något annat. Detta något annat heter solen.

Bara så ni vet...

En bra start:
http://www.moderna-myter.se