Visste du att Sokrates sa följande:
"Det enda goda är kunskap, och det enda onda är ignorans."?

Frågan är dock:
Vad gör det våra politiker och auktoriteter till om de struntar i fakta och information?

Vad är pseudovetenskap? Wikipedia säger följande:

Pseudovetenskap, (pseudo- från grekiskan, falsk), även kvasivetenskap, är en lära som hävdar sig vara vetenskaplig men som inte uppfyller alla de kriterier som krävs av en vetenskap. Exempelvis ska resultat av en vetenskap kunna testas och vara upprepbara - det vill säga att samma resultat kan återskapas med samma utgångspunkt vid en annan tidpunkt eller plats. Teorin får inte heller innehålla inre motsägelser och resultaten får inte stå i konflikt med etablerad vetenskap och kända experimentella resultat.

Det där sista är lite skrämmande, det som säger "resultaten får inte stå i konflikt med etablerad vetenskap". Vad händer om man som förr trodde i etablerad vetenskap att jorden var platt - när den var rund? Får man inte ifrågasätta sånt? Vi får anta att denna tolkning som jag har inte stämmer, utan att allt som kan testas och ge samma resultat vid olika platser och tidpunkter utefter vetenskapliga tester är vetenskapligt.

Det som pågår just nu i samhället är en konflikt emellan vetenskapsmän och så kallade pseudovetenskapsmän. Jag tänker göra det som massmedia inte gör och inte hänga ut någon. Jag säger såhär: Endast du kan veta vad du vet. Det gäller att vara skeptiskt, kritisk men alltid öppensinnad!

Lyssna på alla som innerligt vill göra ditt liv bättre. Så lyssna till alla så du finner de som vill förbättra ditt liv!

När vetenskapen inte ens kan enas om vad som är vetenskap så måste vi börja inse att vi måste lyssna till oss själva - och de som vill en väl. Om någon uttrycker sig negativt mot andra - så sök de som alltid är positiva. Ett till citat ifrån wikipedia rörande pseudovetenskap:

En del betraktar pseudovetenskap som harmlös underhållning. Andra, som till exempel Richard Dawkins, anser att alla former av pseudovetenskap är skadlig vare sig den orsakar direkt skada för dess anhängare eller inte.

Att angripa problem på ett negativt sätt är aldrig bra, det gäller att vara positiv och förstående. Vad som är bra för en själv vet man bäst själv, andra kan bara vara vägvisare och/eller stödpelare. Bry dig om andra och om dig själv, inte det ena eller det andra, och undvik de som bara bryr sig om sig själva.

Ska man tro på pseudovetenskapen?

I dagens samhälle ska man tro sig själv och det som gör att man mår bra. Tro inte på de som bekämpar problem med våld, arrogans eller genom ignorans, sök dig till de som har fredliga medel och som bygger sina lösningar med förståelse.