Visste du att Sokrates sa följande:
"Det enda goda är kunskap, och det enda onda är ignorans."?

Frågan är dock:
Vad gör det våra politiker och auktoriteter till om de struntar i fakta och information?

I bilden nedanför ser du en röd ring och ett par gråa samt en cirkel i mitten som är grå, dessa representerar grupper med människor. Innanför ringarna finns all information - källan med information - som når ut i samhället (som pilarna visar - informations källan förmedlas ut igenom alla cirklar).

Informationsflöde

Den yttre ringen är den som representerar alla vanliga arbetare. Man skulle kunna säga medelsvensson, och den medelanställde arbetaren som ofta ses som en utbytbar resurs ur företagens ögon. Dessa personer får sin information och levnadssätt främst ifrån massmedia. Som i sin tur ägs utav personer som finns i ringen innanför:

Informationsflöde

Denna ring består av de personer som besitter mer kunskap än de i ringen utanför. De har möjligheten att influera den yttersta gruppen. De har även möjligheten att behålla information för sig själva. Om t.ex. ett bolag, säg ABB, och t.ex. styrelsen sitter på en dålig nyhet, då vet de att aktien med största sannolikhet kommer gå ner när nyheten kommer ut. Detta ger dem kunskapen att påverka vad den yttre ringen tycker och hur den yttre ringen agerar. Vilket med andra ord betyder att kunskap är makt, de kan med makt styra den yttre ringen. I verkligheten är Enron skandalen i USA ett bra exempel, och om man gräver likadant i andra stora företag så kommer man finna liknande problem som fanns inom Enron - därför slutade massmedia att gräva i det, då de hade hittat samma skelett i sin garderob.

Informationsflöde

Om vi går djupare i ringen så når man de personer som styr våra samhällen och som sitter på viktiga samhälls poster. Vad har de för information de inte släpper ut? Det kanske till och med är så att de genom ignorans struntar i viktig information och därmed så blir hela samhället straffat. Detta vet bara de som styr, så man kanske ska fråga de varför de inte vill reformera vårt ekonomiska system?

Inom samhället och inom våra företag fungerar det på detta sättet som beskrivits. Information tillbakahålls och man anser att arbetarna inte behöver veta allting. Vi lever i ett hierarktiskt samhälle. T.ex. så ser du här nedanför ett typiskt utseende för ett svenskt företag:

Hiearki - Pyramid Uppbyggnad

Detta är en maktstruktur där de innanför cirklarna gällande informationsflödet, och de under de i toppen på hierarkin (pyramiden här ovan) är viktigare och anser sig ofta vara bättre än alla som är under dessa personer. De är i alla fall viktigare i denna form av uppbyggnad, och det enda som skiljer dem ifrån vanliga arbetare är kunskap och information.

Varför ska du som arbetar längst ner, eller inte finns inom de innersta informations-cirklarna vara mindre värd? Tänk dig själv hur mycket pengar som topparna i samhället tjänar, samtidigt som de bestämmer ditt liv genom att styra massmedia. Jag hade frågat mig om det kanske inte är dags att strunta i massmedia, och börjar söka fakta i tidningar som faktiskt söker all information, och skapar en informations cirkel som ser till att sprida all information. Samtidigt så skapar vi framtidens företag där vi delar på information och kunskapen bakom företaget. Ett företag som enligt Peter Druckers principer skulle gynna individen och samhället.

Vill du arbeta på ovan beskrivna sätt, alltså under de som anser sig ha mer makt, eller på ett sätt liknande dessa:

Holarki och öppen informationsspridning

En holarki (ovan t.v.) istället för en hierarki. En holarki är en form där alla delar med sig av all information och alla har en viktig del i företaget. Det handlar inte om att ha en viss titel och att tjäna mer än andra, det handlar om individen, kunderna, hälsan, lyckan och att bidra till en bättre värld och ett bättre samhälle.

Informationsflödet (ovan t.h.) måste också ändras, så informationskällan hamnar utanför så alla får all information, och inte att den hålls innanför folkets kunskap i tron att de är för dumma för att veta om viktiga saker. Cirklarna måste tas bort och alla måste börja ifrågasätta och skapa nätverk istället för en kedja av befallningar. Fråga frågor och säg nej till ett orättvist och felaktigt system!

Det är ditt liv, och ditt val. Lev i skuggan av de som bestämmer och lev av resterna som de slänger, eller visa att du är lika mycket människa som de, till och med en bättre människa, som vill dela med sig av tillgångarna och skapa ett perfekt företag och samhälle. En holarki istället för hierakri. Och ett informationssamhälle där information når alla - utan censur.