Visste du att Sokrates sa följande:
"Det enda goda är kunskap, och det enda onda är ignorans."?

Frågan är dock:
Vad gör det våra politiker och auktoriteter till om de struntar i fakta och information?

Du som läser denna text kommer får kunskapen och informationen om hur vi löser de fel vi har på vårt samhälle. Om du läser texten ur ett dömande perspektiv eller med fördomar - utan att du lära dig se innebörden - så kommer du missförstå dess innehåll. Det finns inget negativt, och du är som vanligt välkommen att skicka oss ett email.

För att förstå att det är fel på vårt samhälle så måste du inse att vi inte behöver fattigdom eller problem med ekonomin. Under koloniernas uppbyggnad i USA så skrev Benjamin Franklin (1706-1790) i ett brev gällande den bra tillväxten i kolonierna:

This is simple. In the colonies we issue our own money. It is called Colonial Scrip. We issue it in proper proportion to the demands of trade and industry to make the products pass easily from the producers to the consumers. In this manner, creating for ourselves our own paper money, we control its purchasing power, and we have no interest to pay to no one.
Svensk översättning:
Detta är enkelt. I kolonierna så trycker vi våra egna pengar. Dessa kallas för Colonial Scrip. Vi trycker dessa i proportion till efterfrågan av handeln och industrin så produkterna lättare lämnar producenterna och når konsumenterna. Med hjälp av detta, där vi skapar våra egna papperspengar, så kontrollerar vi köpkraften, och vi har ingen ränta att betala till någon.

Benjamin Franklin Detta skrev han i ett brev som skickades över havs till England och de intresserade av ekonomin där. Vad som skedde efteråt var att det Engelska Parlamentet förbjöd detta system när de hörde om hur förmånligt detta system var. Benjamin Franklin (bild t.v.) med andra anser att detta var en av orsakerna till den Amerikanska Revolutionen - att kämpa emot ett system baserat på räntor. Förfäderna ville helt enkelt inte leva med det europeiska monetära systemet eftersom det var baserat på räntor, medan colonial scrips inte satte någon i skuld utan bara skapade tillväxt.

Idag så styrs samhället utav pengar. Du behöver pengar till i princip allting. Vad som håller på att ske när denna artikel skrivs är att bensinpriset över 13kr och även matpriserna ökar. Jag har studerat och undersökt hur vårt system med pengar fungerar idag, och om jag hade likt Benjamin Franklin skrivit ett brev om det så hade det sett ut såhär:

Dagens ekonomiska system är väldigt komplicerat. Vi har ett så komplicerat ekonomiskt system att det finns massor av teorier på hur det fungerar. Om vi ska kolla på det som vi vet, så vet vi följande:
1. Systemet skapar fattigdom.
2. Systemet skapar betalningsskulder i form av räntor.
3. Inflation styr tillväxten.
Så om vi jämför med det system som användes i USA upp till mitten av 1770-talet (det som Benjamin Franklin skrev om), så är dagens system mer liknande ett slaveri - där de rikaste blir rikare och de fattigare fattigare. Vi trycker inte pengar för att få ut produkterna så enkelt och smidigt som möjligt, vi lever under pengar som bestämmer hur bra vi har det.

Mitt tips är att vi gör som förfäderna i USA och trycker pengar med måtta så vi har konstant tillväxt och genom en liten skatt undviker inflation. Om någon motsätter sig ett sådant system så måste jag fråga varför? Hur kan man inte vilja att vi ska leva i större frihet och med ett betydligt mer blomstrande samhälle?

Har vi lärt oss något ifrån historien så är det att vi måste reformera vårt ekonomiska system. Vi kan inte tillåta oss att ha ett så komplicerat system att vi inte kan ta hand om våra äldre, våra barn inom skolan, vår vård och allt inom det offentliga såsom polis och brandkår. Frågan är inte hur vi löser det, utan att vi måste lösa det.

Lösningen är att du som läser denna text förmedlar den, och berättar för alla du träffar att vi måste ändra systemet (sprid t.ex. denna hemsideadressen, så får folk bilda sin egna uppfattning). När tillräckligt många först och främst vill ändra penga systemet så kommer det komma drivande och ledande folk som vill leda oss till betydligt bättre tider.

Så vad väntar du på? Sprid informationen!