Visste du att Sokrates sa följande:
"Det enda goda är kunskap, och det enda onda är ignorans."?

Frågan är dock:
Vad gör det våra politiker och auktoriteter till om de struntar i fakta och information?

Du har sett det förut, men det är viktigt att förstå detta citat så det kommer igen:

"Det enda goda är kunskap, och det enda onda är ignorans."
- Sokrates
Det sättet vi måste ändra Sverige på, är att börja tänka utanför "boxen". För att förstå vad jag menar så ta dig tid att förstå denna illustration:

Think outside the box

Vad som sker i dagens samhälle är att denna "box" dikterar våra liv, och ett problem är att pengar styr boxen och hur framgångsrik den är. T.ex. så har vi problem med sjukvård och skola ekonomiskt sätt, och detta är för att vi begränsar oss i boxen. Fritänkaren har däremot inga problem då denna styr över boxen, och ser hur den fungerar.

För att ändra samhället så måste du förstå hur viktigt det är med information, se följande illustration:

Informations Uppdelning - Den blåa stapeln representerar all information som finns i en enkel illustration

Den blåa stapeln är information, och med information menar jag bl.a. det som dikterar hur du tänker och beter dig. Vi alla är matade med information om hur vi pratar och använder bokstäver till att skapa ord. Hade vi inte haft information om hur vi kommunicerar, hur skulle vi då förstå ett språk? Information är också kunskap och erfarenhet.

Våra partier (inkl. piratpartiet) och alla andra former av "mainstream" institut och organisationer tillhör de båda första grupperna av information. Detta leder till att de medel som skapat vårt system - som är trasigt - används till att lösa det, vilket inte kommer att fungera.

"Vi kan inte lösa problem med samma tankesätt vi hade som när vi skapade de."
- Einstein
Det ligger otroligt mycket i det, och vill du ändra så måste du ta till dig av alla kategorier, speciellt den sista - då den förklarar mycket av det som de inom kategori ett och två inte klarar av att förklara. Vilket resulterar i de problem vi ser i vårt samhälle, såsom fattigdom, kriminalitet och brist på resurser i form av pengar för att lösa våra problem. Vi begränsar helt enkelt oss själva, vilket är dumt och onödigt. Vill man ändra måste man förstå boxen vi lever i, endast då kan man se lösningar på våra problem.

Grundregeln är att bara du kan veta vad du själv har erfarenhet av, däremot så kan du använda din logik till att förstå resten, och då måste du vara öppen för all sorts information.

Så hur ändrar du Sverige? Du blir fritänkare (tänker utanför boxen) och börjar koncentrera dig på de frågor och ämnen som håller ihop den falska och skeva box samhället har skapat till majoriteten av dess medborgare. Tänk på att du aldrig kan tvinga någon att lämna boxen, vi måste respektera varandras fria vilja. Trots att det är bättre på utsidan så kan friheten utanför boxen till en början verka skrämmande, detta för att vi lärt oss "lyda" den hela vårt liv. Var tålmodig och du kommer tillslut förstå hur mycket bättre vi kan - och kommer att - få det!