Visste du att Sokrates sa följande:
"Det enda goda är kunskap, och det enda onda är ignorans."?

Frågan är dock:
Vad gör det våra politiker och auktoriteter till om de struntar i fakta och information?

Vi börjar med att kolla upp på wikipedia vad som definierar en sekt:

En sekt är ett religiöst samfund eller parti, som skiljer sig från det härskande kyrkosamfundet genom att föra fram och lägga vikt vid någon underordnad eller förnekad lärosats.

Så, en sekt är ett religiöst samfund eller parti som lägger vikt vid en mindre omtyckt lärosats, det som passar in på oss är partidelen eftersom det är ett parti (eller flera) som styr Sverige. Det som gör Sverige till en sekt är att den lärosats vi har håller vi stenhårt på, t.ex. Nolltolerans mot droger. Politiker själva säger att det är en utopi med ett drogfritt samhälle, men deras lärosats får inte ifrågasättas för då blir man kättad. Våra politiker kör på med samma sak år ut och år in, och gör allt för att behålla deras makt. Det finns inget parti som vågar bryta status quo (vilket betyder bryta samhällets dåliga mönster, eftersom dagens samhälle inte är hälsosamt för oss).

Nu ska vi gå in på vad som kännetecknar en sekt, och Karl-Erik Nylund har skrivit följande om sekter:

Han ställer upp fyra kriterier på en sekt: att den är sluten och manipulativ, att medlemmarna anser att de har den absoluta sanningen, att ledarstilen är auktoritär, och att den gör skarp åtskillnad mellan "goda medlemmar" och "onda ickemedlemmar".

Detta är ett liknande tema som återspeglar sig inom vår politik. Ofta så är sekten skild ifrån samhället och har sina egna synsätt. Nu ska vi kolla på varför Sverige som samhälle är som en sekt.

  1. Vårt samhälle är inte slutet, men vi som bor här måste följa vissa lagar och regler, även om vi tycker de är dumma. Så vi är inte medlemmar i denna sekt frivilligt.
  2. Samhället säger sig ofta påstå den absoluta sanningen, t.ex. vilken troslära som är rätt och att de professorer som empiriskt undersöker saker som t.ex. livet efter döden inte är viktiga (trots att det är revolutionerande i vår förståelse om livet). Denna sekt vill också påpeka att om vi går emot och hävdar att det finns bevis som går emot sektens (samhällets) etablerade troslära så bestraffas man - vilket kännetecknas som en totalitär sekt.
  3. Ledarstilen i vårt samhälle är i allra högsta grad auktoritär, en regering för, med och av folket skulle ha varit att föredra, men istället har vi ett väldigt dåligt fungerande demokratiskt system (Eftersom sekten har komplicerat allting med massa ideologier och uppfattningar om hur samhället fungerar).
  4. Alla "goda medlemmar" i samhället är de som inte ifrågasätter sekten, utan fortsätter att leva utefter toppens dikterande. Alla "goda medlemmar" försvarar ständigt sekten emot de "onda medlemmarna" som empiriskt sökt svar med hur sekten fungerar. De "onda medlemmarna" säger att sekten är felaktig, och att det finns vetenskapliga fakta som sektens topp totalt ignorerar trots att det skulle ha gjort levnadsstandarden för sektens mindre betydelsefulla medlemmar (medelklassen och de fattiga t.ex. som sekten inte verkar bry sig om mer än för att vinna sympati vid sektens val) betydligt bättre.
Vi kan sammanfatta att vårt samhälle väldigt väl fungerar som en sekt, och frågan är; Vill du vara en av sektmedlemmarna?

Dagligen så blir vi informerade om hur sekten fungerar genom TV, radio och tidningar. Vi bombarderas med information om hur vi bör agera för att fortsätta följa sekten genom trender, moral och regler samt lagar. För att lämna sekten måste man börja tänka själv, och börja förstå hur fel vi lever när det finns uppenbara fel på sektledarnas agerande. Information och kunskap förtrycks och vi fortsätter leva under våra tillgångar, exempel är problemen inom skola, vård, äldreomsorg samt fattigdomen, och i skapandet av klassystem där de rika blir rikare och de fattigare blir fattigare.

Är Sverige som samhälle en hälsosam sekt tycker du? Eller ska vi lämna den och bilda ett samhälle där vi låter alla få ha sin sanning, alla får leva sitt liv som denne önskar, helt enkelt ett samhälle med rättvisa och lika rättigheter på alla plan. Att ifrågasätta denna nya sekt ska vara högst tillåtet och uppmuntrat, eftersom diskussioner och förståelse leder till utveckling. Vilket skulle göra att vi inte lever i en sekt, utan ett förstående samhälle istället.

Sättet att styra det nya samhället på? En regering för, av och med folket och en ordning likt den beskriven i artikeln: Information och Struktur i samhället.