Visste du att Sokrates sa följande:
"Det enda goda är kunskap, och det enda onda är ignorans."?

Frågan är dock:
Vad gör det våra politiker och auktoriteter till om de struntar i fakta och information?

PengarPengar är något som styr allting i våra samhällen. Utan pengar klarar du dig inte, det kostar helt enkelt pengar att leva. Vad folk i allmänhet inte känner till är att pengar trycks ifrån luft, värdet kommer ifrån tomma intet. Detta innebär att pengarna vi har idag är lika mycket värda som monopol pengar, bara att Staten tillåter inte monopol pengarna som lagliga att handla varor med. Fast detta är inget konstigt egentligen, tills man blandar in räntan.

Ränta är allmänt priset på lån av pengar. Ränta betalas av någon som lånar pengar och erhålls av någon som lånar ut pengar. När någon lånar ut pengar till en bank eller liknande genom att sätta in dem på ett konto erhåller man inlåningsränta från banken. När någon lånar pengar av banken får denne istället betala låneränta. Problemet med räntan är att utlåningsräntan äter upp andelen pengar som finns på marknaden, vi lever enkelt sagt i ett system där skulder aldrig kan återbetalas.

Detta har skett för att vi använder oss av något som heter Fractional Reserve Banking och ränteutlåning. Abraham Lincoln (1809-1865) använde sig av ett penga system som han kallade "Greenbacks". Dessa sedlar var räntebefriade och skapades ifrån Staten utan att det lades någon ränta på. Detta gjorde så utvecklingen kunde bli effektivare. Under koloniernas uppbyggnad i USA så använde man också räntebefriade pengar, kallade Colonial Scrips. Detta gjorde så man undvek återbetalningsskyldighet samtidigt som tillväxten var otroligt bra.

Dagens inflation enkelt förklaratI dagens samhälle har vi inte gjort såhär, vilket resulterar i fattigdom, inflation, hög- och lågkonjunktur, orättvisor, en väldigt rik klass, en stor medelklass och en stor fattig klass. Pengarna är en stor del av att vi lever som vi gör, tack vare att pengar är det som skapar makt så är dagens monetära system (penga system) ett system som gynnar orättvisor. Ändrar vi systemet så behöver vi inte ha fattigdom eller problem inom t.ex. sjukvård, skola och äldrevård. Dagens monetära system är förslavande av människans potential till utveckling. Har du inte pengar är du dömd att inte nå dina drömmar enligt dagens system, detta kommer ändras då individens drömmar är viktigare än att någon rik VD ska få ett extra hus i ett exotiskt land.

En av de bästa lösningarna är att Staten trycker pengar likt Abraham Lincolns "Greenbacks" och sätter pengarna i infrastruktur. Dessa räntefria pengar kan lösa problemen inom offentliga sektorn såsom vård, skola och omsorg. Dessa pengar är inte återbetalningsskyldiga och trycks av Staten utan problem. För att undvika inflation måste vi förstå att hela världen är på väg att ändra sina system, eftersom allting är centralstyrt så kan centralbankerna reformeras så de inte är korrupta längre. Med korrupta centralbanker så betyder det att de skapar räntebaserade pengar som gör Stater återbetalningsskyldiga och deras medborgare får betala skatt för att täcka Statens lån. Centralbankens roll kommer inte att bli att tjäna pengar, utan att hålla igång ett sunt och tillväxtskapande samt befriande ekonomiskt system som inte begränsar vår mänskliga potential. Inflation i positiv bemärkelse får finnas, men värdet ska aldrig urholkas och vi ska inte behöva begränsa våra offentliga institut om de har problem med ekonomin. I dagens läge skapar vi de problem vi har i t.ex. sjukvården p.g.a. brist i form av pengar.

Pengar idag skapar fattigdom, stora klasskillnader, problem inom sjukvård, skola, äldrevård samt andra offentliga organisationer/institut. Efter paradigmskiftet så kommer pengar att se till så dessa problem undviks. Vi blir alla rika, men vi är ändå olika. Vi kommer ha ett bättre fungerande samhälle och en bättre hälsa där pengar inte gör så t.ex. barn i tredje världen utnyttjas.

Enkelt sagt så begränsar vi oss själva och vår hälsa med pengar i dagens samhälle. Istället för att begränsa oss så kommer vi hjälpa oss, vilket gör att vi alla blir rikare och vi får bort fattigdom samt kriminalitet (eftersom det ska vara enkelt att tjäna pengar). Vi kommer att sluta begränsa oss under något som är ett abstrakt påhitt, eftersom det inte finns värde bakom pengarna. Förr i tiden var pengar värda guld och ibland silver, men nu får du ingenting för pengarna. De är värda lika mycket som luft.

Mer information:
JAK Banken - För ett räntefritt samhälle
The Money Masters (dokumentär)
Ron Paul on Fiat Money
10 Miljoners Frågan.se