Visste du att Sokrates sa följande:
"Det enda goda är kunskap, och det enda onda är ignorans."?

Frågan är dock:
Vad gör det våra politiker och auktoriteter till om de struntar i fakta och information?
Allmänt | Pengar | Arbete/Företag | Energi | Politik | Religion/Vetenskap

Idag så arbetar de flesta av oss med sådant vi inte direkt önskar att vi gjorde. De flesta har det bra, men vi kunde haft det bättre. Problemet med dagens samhälle och dess arbetsmöjligheter är att vi kollar på det ur ett systemperspektiv. Vi kollar hur samhället ser ut, och vi ser att samhället drivs av pengar och de företagen med mest pengar är störst och kan roffa åt sig mest. Emellan företag är det nästan en fråga om tävling om vem som kan tjäna mest och sälja mest. Problemen som uppstår är att man fokuserar på avkastning, vinst och alltså inte på samhället eller mänsklighetens välmående. Detta gör att vi genom skolor och utbildningar formas för att passa en färdig mall, vilket betyder att våra drömmar och inre passioner mer eller mindre blir fråntagna och vi får arbeta med något vi inte brinner för lika mycket. Detta skapar en obalans inom oss då vi människor vill alla vara så fria som möjligt, men detta begränsas - ibland mycket och ibland lite - i dagens samhälle.

HierarkiDet största problemet är hierarkin, som är här till höger i en illustration formad likt en pyramid. Inom våra företag så har vi chefer och en strukturering där vi får order ovanifrån. Dagens samhälle har många företag som har anställda som gärna hade gjort något annat än att jobba på just det företaget, vilket leder till ineffektivitet. Chefer har ofta en attityd som är att skälla istället för att förstå, vilket leder till ännu mer ineffektivitet. Dale Carnegie (1888-1955) skrev en bok 'How to win Friends and Influence People (1936)' som berättar följande historia.

På en arbetsplats där man måste ha skyddshjälm så har arbetsledaren problem med att hans anställda inte bär sina skyddshjälmar. Han säger till dem argt varje gång han lämnat sitt kontor, och tillslut så ger han upp. Han undrar varför de inte lyssnar och inser att det är för att han skäller på dem. Nästa gång så berättar han med normal ton och kamratligt varför man har skyddshjälmar och att det är för deras säkerhet. Han berättar risken med ras och vad som händer om man inte har hjälm. Efter detta hade arbetarna alltid hjälm. Eftersom de nu insåg att det var farligt utan hjälmarna.

Moralen i historien är att man måste sätta sig in i andra människors liv och deras perspektiv och se varför de inte lyssnar på det man säger som t.ex. arbetsledaren i exemplet ovan. Genom att skälla så skapar man bara negativa spänningar och risken att det blir bråk ökar. Genom förståelse, och en vilja att lära sig om andra och deras synsätt så kan man enkelt undvika konflikter.

Den nya tidens arbete och företag kommer vara mer som Googles arbetsplats (se video här), där man har tillgång till vad man önskar (t.ex. sportaktiviteter, lagad mat). Ett företag med effektiv personal som arbetar med vad de älskar på en arbetsplats de älskar. Nu kanske man undrar vem som ska städa? Men till rätt pris/motivering så kan även den lataste hjälpa till med något - även om det är att städa. Vi måste börja se till individen och vad denna innerst inne önskar att göra. Hela vårt skolsystem kommer i samband med samhällets arbetes reform även reformeras. Idag förbiser vi den individuelles drömmar och försöker istället skapa ett mönster för hur man ska vara och vad man kan och inte kan. Dagens samhälle är stelt och ibland väldigt känslokallt, och efter paradigmskiftet är vi mer öppna och förstående mot varandra. Efter paradigmskiftet kommer vi få göra det vi önskar utan att oroa oss för att aldrig ha råd.

HolarkiIstället för en hierarki så kommer vi se en 'holarki' (bild t.v.) istället. Vi kommer att börja värna om varandra i företagen och samhället oavsett vilken position vi har. Alla kommer vara intresserade av sitt arbete och tillföra det han/hon är bra på och kan. Samhället idag är bakåtsträvande och är inte insatt i paradigmskiftena som sker och som kommer att ändra vår syn på hur vi bör leva. Dagens samhälle som strävar efter att 'maximera vinster' kommer att vara utdött och utbytt emot ett samhälle som vill maximera människan och naturens potential. Detta betyder ett samhälle där vi inte krigar med varandra. Många av världens krig utkämpas p.g.a. pengar och maktbegär ifrån stater såsom USA. Även vi i Sverige säljer ammunition till länder där civila skjuts ihjäl - för att tjäna pengar. Internet är nyckeln till världens uppvaknade och förståelse för att vi inte kan kriga och att krig blir vår gemensamma död om vi fortsätter. Holarkin kommer att ersätta hierarkin och är bara en av flera paradigmskiften inom området arbete/företag.

Ett exempel på ett fungerande företag är ett företag där de anställda stormtrivs. Det är ett företag som vill förbättra samhället och människans välmående, de vill helt enkelt se en bättre värld och existerar för att tillgodose människors behov. Företaget finns inte för att 'maximera vinsten' eller att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det existerar för att vi ska ha en struktur i vårt skapande i produkter och tjänster som hjälper samhället. Om det låter tråkigt så är det raka motsatsen, det är ett sådant här samhälle vi vill leva i - och kommer att leva i inom ett par år. Tänk dig att du får ha roligt samtidig som du gör nytta och din fritid kommer att ge dig det du alltid drömt om. Varför vänta? Sätt dig in i paradigmskiftena redan idag så denna bättre värld kommer snabbare!

Framtidens företag och företagen efter paradigmskiftet kommer i enkelhet att erbjuda underbara upplevelser samtidigt som vi får gjort arbete! Det är något att sträva efter, och den ekonomiska reformen hjälper till med arbets- och företagsreformen.

Mer information:
The Corporation
Rekommenderad läsning: Allting av Peter Drucker