Visste du att Sokrates sa följande:
"Det enda goda är kunskap, och det enda onda är ignorans."?

Frågan är dock:
Vad gör det våra politiker och auktoriteter till om de struntar i fakta och information?

Cold FusionNär vi pratar om energi så är det sällan det nämns att det finns fri energi. Fri energi innebär att man med lite energi kan få ut mycket energi och framförallt är denna energi inte miljöförstörande. Fri energi är energi skapad ifrån elektromagnetiska prototyper (Zero-Point Energy) samt 'Cold Fusion' som Eugene Mallove (1947-2004) skriver om i sin bok Fire from Ice (1991). Det vi allmänt inte känner till är att så tidigt som under 1900-talets början så experimenterade man med alternativa energikällor, och Nikola Tesla (1856-1943) trodde sig kunna försörja hela jorden med gratis energi ifrån atmosfären. Tyvärr fick Nikola Tesla indragna investeringar så han kunde inte få fram fria energikällor.

Fram tills idag så har flera prototyper byggts och testats, men den etablerade energisektorn t.ex. oljebranschen har köpt upp patent och prototyper för att inte bli utkonkurrerade. Detta låter kanske otroligt men de som har funnit alternativa energikällor erbjuds väldigt mycket pengar och sen hamnar deras innovation på en hylla i något lager medan världen rullar på som vanligt.

Dr. Steven Greer har startat The Orion Project som fungerar som ett nätverk som ska sammanbinda alla som jobbar med fria energikällor. I dagens läge fattas det pengar för att få igång forskningen ordentligt och statligt så ägnar sig man åt kärnkraft istället och arbete såsom Eugene Malloves hamnar i skymundan - trots att det är revolutionerande.

När pengar inte längre ligger bakom företagens maktbegär och intresse att 'maximera vinsten', så kommer energisektorn gå ifrån dagens fossila bränslen. Den nya tidens bränsle är ifrån elektromagnetism och så kallad Cold Fusion. Detta innebär att vi kommer att kunna sluta med dagens miljöförstöring då alla fossila bränslen och kärnkraft kan bytas ut till fri energi istället ifrån vatten och elektromagnetism.

Mer information:
The Disclosure Project
Hampa
The Orion Project