Visste du att Sokrates sa följande:
"Det enda goda är kunskap, och det enda onda är ignorans."?

Frågan är dock:
Vad gör det våra politiker och auktoriteter till om de struntar i fakta och information?
Allmänt | Pengar | Arbete/Företag | Energi | Politik | Religion/Vetenskap

Detta är ett kontroversiellt område speciellt då det finns starka motsättningar beroende på vilken tro eller syn på livet man har. Vetenskapen och religionen delades under Renässansen, ca 1500talet, och har därefter undersökts på varsitt håll. Dagens vetenskap rörande t.ex. kvantfysik har flera gånger bevisat att vi människor har stor inverkan på varandras liv, endast genom våra tankar. Samtidigt så har vi börjat lära oss mer förstå hur världen uppfattas och vad vi egentligen är gjorda av. Eftersom detta är väldigt kontroversiellt så finns det en gemensam faktor som är bra att se till. Denna gemensamma faktor är alla de religioner och vetenskapsmän som är objektiva och som tillåter andra deras val, och som respekterar den fria viljan. Så länge denna faktor accepteras så kan vi leva i fred och harmoni med varandra. Vi måste helt enkelt acceptera den fria viljan.

Vetenskap och Religion pusslar ihop vår existensDet vi kan säga om religion är att vi kommer att förstå vår spirituella och själsliga del mer den närmsta tiden. Dagens vetenskap har påbörjat att bevisa att vi har ett tredje öga som så många religioner sagt, dessutom så har man börjat forska i utomkroppsliga upplevelser, samt nära döden och vår koppling till den spirituella världen genom vårt tredje öga.

Religionen och vetenskapen har inte lika stor inverkan på paradigmskiftet som de andra skiftena, men vi kommer alla bli mer accepterande, förlåtande och förstående emot varandra. Detta eftersom det krävs för vår överlevnad, och enda anledningen till krigen är att det finns framstående män som i behov av makt eller pengar skapar konflikter. Pengar och fri energi kommer att hjälpa oss människor att sluta kriga över våra tankar kring livet, och istället fokusera på att bygga trivsamma och välfungerande samhällen.

Idag så börjar vetenskapen och religionen att åter igen gå hand i hand, då man på kvantnivå nästan behöver en 'utanför vår värld' högre intelligens för att förklara experiment och hur vi uppfattar verkligheten. Detta är absolut något som kommer att bli stort i samband med de andra paradigmskiftena, men det är inte lika viktigt som t.ex. en reform av det ekonomiska systemet, då pengar styr allt och kan därmed fixa de flesta problem vi har.

Eftersom detta område är väldigt kontroversiellt och rör våra trosföreställningar på hur vi ser på livet så väljer vi att inte gå djupare på detta område. Det viktigaste har vi nämnt och vi hoppas på en större förståelse för varandra.