Visste du att Sokrates sa följande:
"Det enda goda är kunskap, och det enda onda är ignorans."?

Frågan är dock:
Vad gör det våra politiker och auktoriteter till om de struntar i fakta och information?

Politik är ett spännande område, speciellt eftersom det är denna grupp människor som styr våra samhällen. Vad våra politiker inte lyckats göra på 100år är att bli av med fattigdomen och kriminaliteten. Problemet vi har är att våra politiker inte vågar erkänna fel och står fast på sina punkter för att inte tappa förtroende. Dagens politik är inte objektiv i sina bedömningar och det blir en subjektiv politik där vi får konsekvenserna som vi ser i samhället. Konsekvenserna är bland annat fattigdom och kriminalitet. Vi kan inte lösa de allra enklaste problemen för att prestige och byråkrati står i vägen, och när vi inte har ett enda parti som ser problemet med ekonomin så är vi dömda att aldrig lösa samhällets problem.

Politikerna måste våga erkänna misstag!Det parti, eller den politiker, som ser att vi behöver reformera det monetära systemet, samt sätter sig in i den fria energin samt framtidens mer humanitära företagande och arbete, kommer att vinna nästa val. Det vi alla människor vill ha - och kommer få - är frihet, och dagens system begränsar vår frihet p.g.a. lagar och regler byggda på ignorans, prestige och maktbehov.

Paradigmskiftet inom politiken innebär att vi kommer börja tänka mer på den gemensamma välfärden. Istället för att tänka politiker och politiska partier som höger eller vänster, blåa eller röda, så börjar vi se samhället och världen som en helhet. Denna helhet kan gå uppåt eller neråt. Idag går vi mestadels neråt då våra friheter hotas in i form av t.ex. FRA-lagen (läs mer här) som varit väl debatterad i media under juni och juli 2008.

Det finns inget kommunistiskt, kapitalistiskt eller socialistiskt, vi måste börja se en större helhet som även ser till den individuella personen. Den mest fundamentala lag vi kunde ha haft skulle kunna vara att vi inte får inkräkta på den fria viljan. Vilket betyder att jag inte kan skada någon mot deras vilja, och ingen får skada mig mot min vilja. Vi kommer alla att arbeta och tillföra samhället något - då ingen vill sitta och stirra in i en vägg hela dagarna. Alla människor vill göra något, och vissa är latare än andra, vi måste börja se att vi är olika. Det någon gillar kanske ingen annan gillar, och det måste vi kunna acceptera, annars har vi inte lärt oss något av vårt djuriska beteende samt historien.

Det finns ingen anledning att rösta på ett parti som inte förstår paradigmskiftena som sker. Ett sådant parti som inte förstår paradigmskiftena kan aldrig göra världen bättre. De partierna eller ledarna som inte öppet kan prata för en bättre värld kommer bara leda oss in i mer misär. Fri energi forskning samt en reform av det monetära systemet är vad varje äkta politiker skulle sträva efter, först då kommer vi lösa världens kriser såsom krig och global uppvärmning.

Mer information:
Kampanj för frihet (Amerikansk nutida revolution, helt tyst om detta i massmedia)